تلفن ثابت: 07433224030 - 02191300052
آدرس: یاسوج - روبروی بیمارستان شهید بهشتی - کالا پزشکی کشاورز
کدپستی: ۷۵۹۱۷۵۴۷۸۵
ایمیل: skkala.iran@gmail.com
ساعت پاسخگویی: 9 الی 21
ارسال پیام