آرایشی زیبایی

ارتوپدی

انکولوژی خون

بیمارستانی

پزشکی

تخت زیبایی و پزشکی

تصفیه هوا

تنفسی

توانبخشی

درمانی

دستگاه بخور

دیابت

روپوش

زخم بستر

زنان زایمان

ضدعفونی

فشارخون

کفش طبی

ماساژور

ماسک

مصرفی پزشکی

ورزشی

ارزانترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پرفروش ترینها
ویژه ها

گوشی پزشکی


150,000 تومان
142,000 تومان
5%
انتخاب

تب سنج لیزری غیرتماسی اکیومد


1,250,000 تومان
1,187,500 تومان
5%
انتخاب

لوله رابط


20,000 تومان
19,000 تومان
5%
انتخاب

ژل تاخیری لوبریانت دیلی ومکس |


20,000 تومان
20,000 تومان
انتخاب

آمالگام کپسولی دندان سولالوی


1,000,000 تومان
900,000 تومان
10%
انتخاب

آمالگام کپسولی دندان سولالوی


1,000,000 تومان
900,000 تومان
10%
انتخاب

ترازوی بزرگسال قپانی فازینی


11,500,000 تومان
10,800,000 تومان
10%
انتخاب

ترازو اطفال قپانی فازینی


5,200,000 تومان
4,800,000 تومان
5%
انتخاب

قدسنج دیواری قپانی فازینی


350,000 تومان
350,000 تومان
انتخاب

دستگاه nst جنین یاب (کار کرده


38,000,000 تومان
38,000,000 تومان
انتخاب